Algemene voorwaarden

Algemeen

  • Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
  • Op (school)vakantie- en feestdagen wordt er geen les gegeven.
  • Ieder jaar wordt op basis van indexering het lesgeld aangepast.

Groeps- en duolessen

  • De betaling van groeps- en duolessen geschiedt in vijf termijnen (per twee maanden) en moet voor aanvang van elke periode zijn voldaan.
  • Wanneer een leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een groeps- of duoles, is hij/zij desalniettemin lesgeld verschuldigd.

Privéles

  • De betaling van privélessen gaat per 6 lessen en moet voor aanvang van de eerste les zijn voldaan.
  • Wanneer een leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken privéles, dan kan deze maximaal één keer per 6 lessen verzet worden, mits de les minimaal 24 uur voor aanvang telefonisch is afgezegd.

Cursussen

  • De betaling van cursussen moet voor aanvang van de eerste les zijn voldaan.
  • Wanneer een leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een cursusles, is hij/zij desalniettemin lesgeld verschuldigd.